Informatieavond Zonneweide aan de Molenhoekweg-Mataramweg

Informatieavond Zonneweide aan de Molenhoekweg-Mataramweg

Dalfsen, 19 juni 2018

ZONXP is voornemens een zonneweide te realiseren op een terrein gelegen aan de Molenhoekweg / Mataramweg te Hoonhorst in de gemeente Dalfsen. ZONXP organiseert daarom speciaal voor omwonenden een inspraak-informatieavond op dinsdag 3 juli. De bijeenkomst wordt gehouden in zaal Kappers te Hoonhorst, Kerkstraat 7 van 18.30 uur tot 20.30 uur. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze inloopavond te bezoeken. Onze uitgangspunten bij het project zijn:

  • Zonneweide wordt landschappelijk ingepast d.w.z. de zonneweide zal door de door ons aan te brengen begroeiing niet of nauwelijks te zien zijn.
  • Hoogte van de panelen circa 2 meter.
  • Oppervlakte is ongeveer 17 ha.
  • Vermogen 18.85 Mwp en dat is voldoende voor 5.400 huishoudens.
  • CO2 besparing circa 9.000 ton per jaar.
  • Een goede landschappelijke inpassing en ecologische waardevermeerdering door aanplant struiken en bloemen en tevens dubbelfunctie als schapenweide.
  • Een maatschappelijk en economisch haalbaar plan.

ZONXP zit in het voorstadium om het plan verder uit te werken. De omgevingsvergunning is niet officieel aangevraagd bij de gemeente. Over de eventuele verlening van de vergunning wordt door het gemeentebestuur pas een besluit genomen nadat de gebruikelijke inspraakprocedures zijn doorlopen.

« Terug naar nieuws