Gemeentelijke informatieavond gaat niet door op 25 september 2018

Gemeentelijke informatieavond gaat niet door op 25 september 2018

Beste inwoner(s) van Hoonhorst,

 

Het college van Dalfsen was voornemens om op dinsdag 25 september 2018 op bezoek te komen bij de inwoners van Hoonhorst tijdens de jaarlijkse gemeentelijke informatieavond in samenwerking met Plaatselijk Belang Hoonhorst..

In verband met de afwezigheid van enkele collegeleden (waaronder door ziekte) heeft het college besloten om de gemeentelijke informatieavond van 25 september 2018 niet door te laten gaan. 
De gemeentelijke informatieavond zal daarom worden verplaatst naar een nader te bepalen moment (begin 2019).

Het college van B&W zal u hier uiteraard weer voor uitnodigen en hoopt u dan alsnog in Hoonhorst te zullen treffen.

 

 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

« Terug naar nieuws