Voorzieningen

Voorzieningen

Kerken

Roomskatholieke kerk H. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Scholen

Katholieke basisschool St. Cyriacus, Kerkstraat 11, website

Christelijke basisschool A. Baron van Dedem, Emmerweg 10 website

Peuterspeelzaal de smurfen

Buitenschoolse opvang Smurfplanet

Diversen

Dierenweide de Dierenkoele