Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.

Donderdag 19 mei a.s. is in Zaal Kappers de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. We starten om 20.00 uur met de vergadering, inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Voor het tweede deel van de avond hebben we Sido van Eck en Wilko
Braam te gast die ons meer zullen vertellen over verkeersdeelname voor
mensen met een beperking. Hun presentatie over dit onderwerp kon eerder tijdens de
ledenvergadering in september 2020 door Corona niet doorgaan. Wij zijn
blij dat we hen nu alsnog te gast hebben.

Agenda:
1.Opening
2. Notulen ledenvergadering 28 september 2021
3. Terugblik 2021-2022
    a. Inhoudelijk jaarverslag
    b. Financieel jaarverslag
    c. Goedkeuring kascommissie
    d. Benoeming kascommissie
4. Vooruitblik 2022-2023
    - Kern van onze inzet het komend jaar
    - Jaarplanning
5. Stemming leden: aankoop aandeel dorpscoörperatie Hoonhorst €5000,=
6. Stand van zaken
    a. Wonen
        - Pastorietuin
        - Achter de Molen
        - Koele 2
    b. Masterplan dorpshart Hoonhorst
        - Ontwikkeling dorpsplein / jeu de boulebaan
        - Ontwikkeling Cyriacusschool
        - Ontwikkeling Kappers
     c. Overig
        - N35
7. Bestuurswissel
    Aftredend: Eline Elshof
    Het bestuur stelt voor om Annemarie van Zwieten te benoemen als nieuw bestuurslid.
    Tegenkandidaten  kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de vergadering bij secretaris 
    Saskia Diepman (secretariaal@pbhoonhorst.nl)
8. Rondvraag
9. Sluiting
Pauze
10. Presentatie 'Verkeersdeelname door mensen met een beperking' 
      Door Sido van Eck en Wilko Braam

Graag tot ziens op 19 mei,


Bestuur van Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.


« Terug naar nieuws