Petitie: Rijksweg N35 - Zo kan het niet langer

Petitie: Rijksweg N35 - Zo kan het niet langer

Petitie: Rijksweg N35 - Zo kan het niet langer

De Rijksweg N35 vormt de ruggengraat van de Provincie Overijssel, het is de belangrijkste verbindingsweg tussen de regio Zwolle, het industriële Twente en het Europese achterland.

Dagelijks rijden meer dan 25.000 auto’s op de N35, daarmee een belangrijke schakel in het Nederlandse hoofdwegennet. Door de vele verschillende knelpunten (zie bijlage) wordt de rijksweg door weggebruikers en omwonenden als zeer onveilig ervaren. Door opwaarderingen van Zwolle-Wijthmen en Wierden-Nijverdal, neemt het verkeer op het centrale deel van de N35 snel toe. Hierdoor ontstaat steeds grotere druk op de knelpunten in onze leefomgeving, dit terwijl de verkeersveiligheid voor weggebruikers en omwonenden reeds ernstig onder druk staat. Het toenemende (vracht)verkeer doorkruist onze gemeenschappen, dit veroorzaakt dagelijks levensgevaarlijke verkeerssituaties voor schoolgaande kinderen, ouderen, alsmede de vele weggebruikers, terwijl de doorstroming van het verkeer wordt belemmerd.

Na vele jaren van overleg is de situatie nu werkelijk onhoudbaar geworden, het centrale deel van de N35 staat bekend om zijn vertragingen en vele ongevallen. In oktober 2018 bleek er onvoldoende budget beschikbaar te zijn om alle voorgestelde veiligheidsmaatregelen uit te voeren. Hierdoor zullen o.a. delen van de N35 nabij Haarle niet aangepast worden aan het alsmaar toenemende verkeer. Onze Plaatselijke Belangen roepen daarom op, om op korte termijn Rijksgelden beschikbaar te stellen voor verhoging van de verkeersveiligheid op de N35 en door opwaardering de doorstroming te ondersteunen.

De Overijsselse samenleving; inwoners, verenigingen, het bedrijfsleven en de politiek roepen u op tot een zo spoedig mogelijke investering in de leefbaarheid van de provincie, de verkeersveiligheid en de doorstroming van de N35.

Teken hier online de petitie.

« Terug naar nieuws