Plan luchtruimherziening biedt géén oplossing voor laagvliegen

Plan luchtruimherziening biedt géén oplossing voor laagvliegen

Plan luchtruimherziening biedt géén oplossing voor laagvliegen

Minister van nieuwenhuizen doet opnieuw loze belofte over laagvliegroutes
Gisteren publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de plannen voor luchtruimherindeling. Opnieuw wil VVD Minister Cora van Nieuwenhuizen iedereen doen geloven dat de laagvliegroutes snel zijn opgelost. De Minister zegt in het Algemeen Dagblad dat er nu aan een belangrijke voorwaarde kan worden voldaan: geen laagvliegroutes meer vanaf Lelystad Airport.
Deze uitspraak is net als de eerdere uitspraken hierover onjuist en misleidend. De plannen bieden nog steeds geen enkele concrete oplossing en gezien de vrijblijvendheid wordt Schiphol juist alle ruimte gegeven voor het schadelijke laagvliegen over lange afstanden boven Nederland.
Reactie Stichting Red de Veluwe, aangesloten bij SATL: "Het artikel in het AD lijkt bedoeld om de coalitiepartijen te overtuigen om akkoord te gaan met Lelystad Airport. CDA, D66 en ChristenUnie willen van die laagvliegroutes af. Dat staat bijvoorbeeld in verkiezingsprogramma's. De uitspraken van de minister is verkiezingsretoriek. De onderbouwing voor alle uitspraken ontbreekt. We laten de Kamerleden deze ochtend nog weten dat ze hier niet in moeten trappen."

Onjuist
Zó hoog dat je ze nauwelijks hoort’_, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen.  Minister van Nieuwenhuizen biedt geen inzage in cijfers, noch is er in de documentatie een onderbouwing te vinden. Ze vertelt wel alvast dat je de vliegtuigen nauwelijks hoort. Absoluut onjuist en hier is wederom sprake van het minachten van de honderdduizenden mensen en ondernemers onder de laagvliegroutes. In de plannen is geluidsoverlast boven de 1800 meter geen prioriteit en bij doorstijgen is sprake van een geluidsniveau tot wel 70 decibel; hetgeen enorme overlast met zich meebrengt.

Aan belangrijke voorwaarden is niet voldaan
Het is opmerkelijk dat de minister de focus legt op het zogenaamde oplossen van het laagvliegprobleem, terwijl aan een aantal belangrijke voorwaarden voor de opening van Lelystad Airport niet is voldaan. De luchthaven zou een overloop moeten zijn van Schiphol. Door Europese regels kan de minister dit niet waarmaken ; er is geen benodigde stikstofvergunning; vanwege frauduleuze praktijken van (top)ambtenaren, de directie van Schiphol en adviesbureaus heeft SATL bij het OM aangifte gedaan. Deze zaak is in behandeling.
De Minister probeert met alle macht een opening van een nieuw vliegveld door te drukken gebaseerd op onjuiste argumenten, niet gebaseerd op de feiten.

Meer informatie
Lees ook de eerdere uitspraken van dezelfde strekking van de minister:
nov. 2018:
Minister-knelpunten-laagvliegroutes-Lelystad-Airport-voor-2023-van-de-baan

nov. 2018:
Lelystad-Airport-in-2020-open-mits-laagvliegroutes-in-2023-verdwijnen

apr. 2019:
Minister-geen-laagvliegroutes-naar-Lelystad-Airport-vanaf-2021
apr. 2019:
Plotseling-zijn-de-laagvliegroutes-verdwenen-Hoe-dan-Deze-vragen-kan-de-minister-verwachten

Meer informatie en de feiten over de laagvliegroutes vind je hier .

Over SATL
SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen en verenigt burgers van 21 belangengroepen uit Noord-, Oost-, Midden- en West-Nederland in de strijd tegen de voorgenomen schadelijke lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport. SATL strijdt voor een aanpak waarbij mens, gezondheid en leefmilieu voorop staan, transparante besluitvorming èn behoorlijk bestuur. SATL vertegenwoordigt een grote groep van bezorgde burgers met ernstige zorgen over Lelystad Airport, laagvliegen, de overlast en negatieve effecten op gezondheid, milieu en veiligheid.
SATL werkt op basis van feiten en werkt nauw samen met experts op het gebied van de luchtvaart, geluidseffecten, milieu en bestuursrecht. Voor meer informatie over de feiten rondom Lelystad Airport, standpunten, onderzoeken en activiteiten verwijzen we naar www.satl-lelystad.nl .

Links:
https://satl-lelystad.nl/vvr

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2369137/Minister-knelpunten-laagvliegroutes-Lelystad-Airport-voor-2023-van-de-baan

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2363765/Lelystad-Airport-in-2020-open-mits-laagvliegroutes-in-2023-verdwijnen

https://www.rtvoost.nl/nieuws/311228/Minister-geen-laagvliegroutes-naar-Lelystad-Airport-vanaf-2021

https://www.rtvoost.nl/nieuws/311531/Plotseling-zijn-de-laagvliegroutes-verdwenen-Hoe-dan-Deze-vragen-kan-de-minister-verwachten
http://www.satl-lelystad.nl/laagvliegroutes
http://www.satl-lelystad.nl

 

« Terug naar nieuws