Presentatie woningbouwplannen

Presentatie woningbouwplannen "Achter de Molen" en Parochietuin in Hoonhorst

Presentatie woningbouwplannen

De Geloofsgemeenschap Hoonhorst is onlangs tot een akkoord gekomen met betrekking tot de verkoop van haar percelen Achter de Molen en de pastorietuin aan van Pijkeren Woningbouw B.V. in Dalfsen. 

In overleg met de gemeente Dalfsen is door van Pijkeren Woningbouw B.V. de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding van de plannen om te komen tot ontwikkeling van woningbouw op de locaties Achter de Molen en Pastorietuin. Daarom willen de geloofsgemeenschap Hoonhorst en Van Pijkeren Woninbouw B.V. u als inwoner van Hoonhorst uitnodigen om naar de presentatie te komen op dinsdag 24 september 2019 van 19.30 uur tot 21.00 uur in zaal Kappers

Op deze avond wordt de planvorming toegelicht. U kunt de schetsplannen bekijken van beide locaties. De schetsplannen bevatten voor het gebied Achter de Molen 20 woningen voor verschillende doelgroepen. In de Pastorietuin wordt gedacht aan ca. 8 appartementen voor starters en ouderen. 

De geloofsgemeenschap Hoonhorst en Van Pijkeren Woningbouw B.V. zijn benieuwd hoe u denkt over de planvorming tot nu toe. Zodat later bij de verdere uitwerking rekening gehouden kan worden met uw mening over bijvoorbeelt het te bouwen type woning. 

« Terug naar nieuws