Stichting Vrienden Van De Damhoeve

Stichting Vrienden Van De Damhoeve

Stichting Vrienden Van De Damhoeve

Op 8 mei 2018 is opgericht de stichting: Stichting Vrienden van de Damhoeve, gevestigd te Dalfsen, Ganzepanweg 2a. Al een aantal jaren wordt door de Damhoeve aan een groep zorgbehoevende ouderen een zinvolle en ontspannen dagbesteding aangeboden.

“In een kleinschalige omgeving, bij de volop in bedrijf zijnde melkveehouderij van Gert van Dam en Ina Brinkhuis, staan warmte, persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij de dagelijkse leiding, te weten : Ina, Marion, Jolanda en Jacqueline, voorop.”

"De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van de Damhoeve bij het aanbieden van een passend programma aan de deelnemers en/of hun mantelzorgers. De ondersteuning richt zich op die activiteiten die niet vanuit reguliere financiering door overheid of zorgverzekeraar kunnen worden vergoed. Daarbij kan worden gedacht aan uitstapjes, entertainment, het organiseren van open dagen, bezienswaardigheden bekijken en dergelijke."  

De vrijwilligers Agnes Kelderman, Gerda Diepman en Jan Holterman denken dat met de oprichting van de Stichting Vrienden van de Damhoeve voor een groot gedeelte in de kosten van het organiseren van diverse activiteiten kan worden voorzien.

Zij verzoeken geïnteresseerden om met een vrijwillige financiële bijdrage ondersteuning te geven ten behoeve van welkome extraatjes, die door de Stichting zullen worden georganiseerd voor de deelnemers op de Damhoeve. Dit kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL 36 RBRB 0706 6158 67 t.n.v. Vrienden van de Damhoeve.

Uiteraard is een gift in contanten aan de drie hierboven genoemde bestuursleden of aan de dagelijkse leiding van de Zorgboerderij ook van harte welkom. Op de website van de Zorgboerderij Damhoeve kunt u informatie en activiteiten van Zorgboerderij de Damhoeve vinden.

"De Stichting zal u in de toekomst, ook middels deze site, op de hoogte houden van haar activiteiten."         

Met vriendelijke groet,

Agnes Kelderman, Gerda Diepman en Jan Holterman.

« Terug naar nieuws