Uitnodiging voor online bijeenkomst over verkenning plannen N35 Wijthmen-Nijverdal

Uitnodiging voor online bijeenkomst over verkenning plannen N35 Wijthmen-Nijverdal

Uitnodiging voor online bijeenkomst over verkenning plannen N35 Wijthmen-Nijverdal

Eind 2020 hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Overijssel afgesproken dat er een verkenning wordt gestart naar een lange termijn-aanpak voor de N35. Het betreft het gebied tussen Wijthmen (omgeving Koelmansstraat) en Nijverdal (tot de Salland Twente Tunnel).
Daarom vindt op dinsdag 26 oktober 2021 een online informatiebijeenkomst plaats over voorbereidingen voor de eerst stap in de verkenning. In deze eerste bijeenkomst wordt ingegaan op de te onderzoeken alternatieven en maatregelen en het toekomstige werkproces om te komen tot een aanpak voor de langere termijn. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten.

Uitnodiging 26 oktober 2021
De online bijeenkomsten vinden op drie tijdstippen plaats:
- Bijeenkomst 1: tussen 17.00 -18.00 uur
- Bijeenkomst 2: tussen 18.30 - 19.30 uur
- Bijeenkomst 3: tussen 20.00 - 21.00 uur

Aanmelden: via mhj.brons@overijssel.nl
Vermeld hierbij uw naam, e-mailadres en voor welk tijdstip u zich aanmeldt. Uiterlijk maandag 25 oktober ontvangt u een e-mail met een link en een korte instructie om aan de online bijeenkomst deel te nemen.

Samenwerking 
Dit is de eerste bijeenkomst die georganiseerd wordt voor dit project. Tijdens de verkenningsfase worden er nog verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Voorbereiding van de uitvoering van de maatregelen is -onder voorbehoud- voorzien in de periode 2026-2031. Het MIRT-project Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal is een samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen, Raalte en Hellendoorn. Ook Prorail en het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn actief betrokken.

Raakvlak met andere N35 projecten
Op ditzelfde traject van de N35 spelen meerdere verbeterprojecten, namelijk de verbetering van de verkeersveiligheid N35 Wijthmen-Nijverdal, met maatregelen voor de korte termijn. Daarnaast worden er verbeteringen aangebracht bij knooppunt Raalte. De informatiebijeenkomst van 26 oktober gaat niet over deze andere projecten.

« Terug naar nieuws