Anjerpunt

Anjerpunt

Anjerpunt Hoonhorst:

Één van de vijf Anjerpunten in het Vechtdal, die samen het verhaal van het Vechtdal vertellen en één van de onderdelen van het Kulturhus in Hoonhorst:

  • Een plek om elkaar te ontmoeten met leestafel, wifi, tijdschriften en krant;
  • Met een bibliotheek waar iedereen mag lenen, onze noaberbieb;
  • Waar je info kunt vinden over het Vechtdal en Hoonhorst e.o.;
  • Waar je kunst uit het Vechtdal kunt bekijken;
  • Waar je streekproducten, zoals het Hoonhorster broodje en het Hoonhorster klapmutsje (vlierbloesemlikeur) kunt kopen;
  • Waar je Hoonhorst al wandelend kunt leren kennen door het belevingsspel Tezz en de Tijdgeest te spelen;
  • Waar je meer te weten kunt komen over Hoonhorst als duurzaam dorp en over noaberschap (o.a. lezingen met excursie);
  • Waar je terecht kunt voor arrangementen op maat.

Anjerpunt Hoonhorst is gevestigd in het pand Kerkstraat 7, 7722LR Hoonhorst, samen met Grand Café Thuis bij Kappers. De ingang van het Anjerpunt bevindt zich aan de molenzijde van het pand.

Bereikbaar via e-mail info@anjerpunthoonhorst.nl en tijdens openigstijden via telefoonnummer: 06-39107900 

Website: www.anjerpunthoonhorst.nl

Van harte welkom!

Anjerpunt Hoonhorst en de vier andere Anjerpunten in het Vechtdal:

Zie: www.anjerpunten.nl 


Openingstijden:

maandag t/m zaterdag: 13.30 - 16.30 uur

Anjerpunt Hoonhorst is een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting is opgericht op 21 december 2015 door vertegenwoordigers van drie partijen: Café Restaurant Zalen Kappers, Toeristische onderneming Boerhoes en de Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen.

De bestuurders van Anjerpunt Hoonhorst, te weten I. te Woerd, R. Wouters en A. Kingma krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur verricht samen met vrijwilligers ( de noabers) de werkzaamheden binnen Anjerpunt Hoonhorst.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel (zoals vastgelegd in de statuten):

a. Het bevorderen, initiëren en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de versterking van de belevingswaarde van het Vechtdal en de samenwerking tussen partijen op dit punt bevorderen. De stichting richt zich daarbij met name op de inwoners van de gemeente Dalfsen - in het bijzonder van het dorp Hoonhorst - en bezoekers aan het Vechtdal;

b. Het bieden van een bibiliotheek- en informatievoorziening voor de inwoners van Hoonhorst en omgeving;

c. Het faciliteren, organiseren of anderszins stimuleren van activiteiten voor en door de inwoners van Hoonhorst welke leiden tot instandhouding en versterking van de maatschappelijke, sociale en culturele voorzieningen in Hoonhorst en waardoor de leefbaarheid in stand wordt gehouden, dan wel bevorderd en passend binnen het Kulturhusconcept van Hoonhorst;

d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 6479.4253; het RSIN-nummer van de stichting is: 8558.49.290.

Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording 2021

Jaarverslag 2021

Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020

Jaarverslag 2020

Financiële verantwoording 2020

Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording 2019