Bezienswaardigheden

Bezienswaardigheden

Landschap

Het buitengebied van Hoonhorst wordt gekenmerkt door prachtig golvende landschappen, oude zandwegen en afwisselende bosgebieden. Ook zijn er nog enkele schitterende bouwwerken uit het verleden te zien. Aan de Poppenallee staan bijvoorbeeld nog restanten die herinneren aan Huize De Mataram. In de buurt van De Mataram staat Huize De Horte, waarin momenteel het kantoor van de Stichting het Overijssels Landschap is ondergebracht. Den Aalshorst is een landhuis aan de Heinoseweg waar in de zomer prachtige fuchsia’s bloeien waarvan sommige meer dan een eeuw oud zijn. Het vermelden waard is zeker nog de Lentheschool die in 1854 werd gebouwd. Ook al wordt er al sinds 1939 geen onderwijs meer gegeven, het gebouw aan de Heinoseweg in de buurtschap Lenthe is gelukkig bewaard gebleven. Naast de landhuizen zijn ook de zogenaamde stickwallen een restant uit het Hoonhorster verleden. Een deel van het buitengebied bestond vroeger uit woeste gronden en stuifzanden en het telkens weer in de grond steken (sticken) van takken of paaltjes was een goede methode om stuifzand tegen te houden. Zo ontstonden na vele jaren stickwallen in het Sterrenbosch, de Stoevinghe en de Moezenbelt. Door dit succes werden de achterliggende gebieden beter vruchtbaar en werd rond 1700 een park aangelegd door de toenmalige eigenaar van Den Aalshorst. In dit park kwamen dertien wegen bijeen in de vorm van een ster.

Den Aalshorst

Den Aalshorst ligt vlakbij Hoonhorst aan het Aalshorsterpad. Den Aalshorst is een landhuis, gelegen aan een zijpad van de Heinoseweg. Sinds lang behoort het tot de bezittingen van het geslacht Van Dedem. Hoewel Den Aalshorst door de gracht om het huis en de bouwhuizen aan weerszijden van het voorplein het karakter heeft van een oude havezate is het nooit als zodanig beschouwd. De bekende 19e eeuwse schilder en schrijver Louis Rhijnvis Feith heeft er lange tijd gewoond.

Den Berg

In het stroomdal van de Vecht,nabij Dalfsen, ligt de bijzondere edelmanwoning Den Berg uit het begin van de achttiende eeuw. Statig in het bosrijke landschap.
Het huis wordt omgeven door een park, van ongeveer 60 hectare, dat in 1742 mede werd ontworpen door Samuel van Beinum. Het park bevindt zich voornamelijk aan de voorzijde en aan de zijkant van het huis.
Dit park bestaat uit elkaar loodrecht kruisende lanen. De hoofdlaan is de Berger Allee, die 2,5 km lang is. Hiervoor werd ook de rivierduin doorgraven.

De Horte

Het landgoed is gelegen aan de zuidzijde van de weg Dalfsen-Zwolle, via Wijthmen,
De Horte vormt de westelijke beëindiging van de landgoederengordel die aan de zuidzijde van de Vecht ligt. Dit landgoed werd gebouwd en aan aangelegd omstreeks het begin van de 17e eeuw. In een register uit 1602 wordt de naam Jan op de Hort reeds vermeld. Nadien komen we zowel boerderij als spycker de Horte regelmatig in oude stukken tegen.

Mataram

Het (landgoed) huis is in 1905 gebouwd. De naam Mataram dateert uit 1800, toen Van Rhijn bij publieke verkoop de bezittingen verwierf. Hij kwam uit Oost-Indië, uit de plaats Mataram. De fraaie buitenplaats is omgeven door een gracht waarlangs de Mataramweg loopt. Leuk om eens langs te fietsen of te wandelen.

Molen Fakkert

Molen Fakkert is een achtkante stellingmolen op gemetselde voet in Hoonhorst (gemeente Dalfsen), die vroeger dienst deed als korenmolen. Het is een van de molens die in handen waren van de familie Fakkert. De molen werd gebouwd in opdracht van Albert Fakkert in 1868, ter vervanging van een molen uit 1862 die door de vang was gelopen waardoor de molen afbrandde. De molen werd, net als zijn voorganger, met riet gedekt

Lentheschool

De Lentheschool is een unieke locatie voor vergaderingen, cursussen, trainingen, brainstormcessies, workshops en feestjes.
De naam Lentheschool refereert aan het feit dat het gebouw van 1853 tot 1940 als plattelandsschool in gebruik was en is gesitueerd in de het
buurtschap Lenthe.
U bent van harte welkom in ons geheel gerenoveerde monumentale schoolgebouw,
dat zich kenmerkt door zijn ligging en uitstraling in een fraaie, bosrijke, natuurlijke omgeving in het Overijsselse Vechtdal.

Moezenbelt

Dit is een zandwal uit het verleden die wind en opwaaiend zand tegenhield voor het achterliggende land, zodat deze vruchtbaar en geschikt bleef voor de landbouw. Er zijn nu met 350 grondeigenaren in Overijssel afspraken vastgelegd voor het langdurig onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen, poelen en bosjes. Een deel van het buitengebied van Dalfsen bestond vroeger uit woeste gronden met stuifzandduinen.

Rechterenseveld

Het Rechterense Veld ligt op tien minuten fietsen van station Dalfsen. Bezoekers treffen er een afwisselend natuurgebied met een heideveld, naald- en loofbos en enkele poelen. Ooit was het Rechterense Veld een stuifzandgebied met heuvels, die in het landschap nog altijd zichtbaar zijn.
Het heideveld wordt door Natuurmonumenten geplagd zodat grassen en jonge bomen de heide niet overwoekeren. De houten schaapskooi herinnert nog aan de tijd dat de schaapherder met zijn schapen op de heide rondstruinde. Het vochtige veld en de poelen trekken libellen en bijzondere vlinders zoals het heideblauwtje. Langs het Rechterense veld liggen wandel- en fietspaden.

Volte (dansend paard)

Volte is gemaakt in 1998 door jos Dirix, geboren in 1960 te Neer.
Het staat op het pleintje voor de RK-kerk in Hoonhorst. Het is gemaakt van brons op een betonnen sokkel en heeft een hoogte van ongeveer 3 meter. Dit beeld met de titel “Volte” wordt in de volksmond “Dansend paard” genoemd, maar volte betekent letterlijk “snelle zwenking of wending”. Dit zeer dynamische beeld van 3 x 3 meter straalt een enorme kracht en spanning uit. Het is geen esthetisch object waar men in koele distantie naar kijk kijken, maar een beeld met oerkracht en aardsheid die een schok bij de kijken teweegbrengt. Het paard lijkt door de sierlijke sprong zijn zwaarte en massiviteit compleet te verliezen. De kunstenaar Dirix is wel een “explosieve raket met een korte lont” genoemd, want bij elk creatief proces maakt de drift zich van hem meester. Bij hem domineren vier thema’s: vrouwen, stieren, paarden en vogels. Hij vervaardigd deze in zijn eigen handschrift en dit wil hij niet veranderen.

Moufflon

Moufflon is gemaakt in 1978 door Pieter d’Hont, geboren in 1917 in Hilversum.
Het staat bij de Tempelhof in het plantsoen. Daar staat hij klein, stil en parmantig. De hoogte is 80 cm. Het is gemaakt van brons en geplaatst op een gemetselde sokkel. Mooi harmonisch en in alle rust staat deze moeflon hier in Hoonhorst. Net zoals je een moeflon (= schaap) in levenden lijve kan tegenkomen in de bergbossen van Corsica en Sardinië, waar hij roodbruin is en met een lichtgekleurd zadel. Hier is de Moufflon echter in brons vervaardigd door kunstenaar d’Hont. Het beeld is gemaakt in een aan het impressionisme verwante stijl. Door zijn “huis” ziet de Moufflon er op elk moment van de dag weer anders uit en ook “vangt” hij het licht steeds op een andere manier. Daardoor manifesteert het beeldje zich steeds weer anders.

Tuin van Marry Hartkamp

Deze 5000 m² grote tuin ligt aan een bosrand en bevat een gedeelte met vaste planten, grassen en vijvers, een bostuin met mossen, varens, naaldbomen, wilde bloemen en een vennetje. In de tuin staan beelden van keramiek.