Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang

Aanjager

Als Plaatselijk Belang Hoonhorst houden we ons bezig met zaken, die voor het dorp van belang zijn. Dit doen we al sinds de oprichting in 1937. Wij zien de rol van Plaatselijk Belang vooral als aanjager. Dit wil zeggen dat we niet zelf activiteiten uitvoeren en voorzieningen opzetten, maar dat we initiatieven nemen en met ideeën komen en dat we mensen in het dorp enthousiast maken. Daarnaast werken we mee aan initiatieven en activiteiten van andere groepen, die de leefbaarheid in het dorp ten goede komen.

Intermediair

Bij de voorzieningen in ons dorp speelt de gemeente een grote rol. Goede contacten met de gemeente zijn dan ook heel belangrijk. Plaatselijk Belang wil een schakel zijn tussen gemeente en dorp. We willen aan de gemeente doorgeven welke behoeften er leven in het dorp en samen met de gemeente zorgen dat de voorzieningen die nodig zijn voor de leefbaarheid van het dorp er blijven of komen. De rol van intermediair tussen gemeente en dorp sluit ook aan bij het beleid van de gemeente Dalfsen, zoals dat in het beleidsplan WMO
( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is verwoord.

Statuten

Plaatselijk Belang is een vereniging met rond de 200 leden. In de statuten van de vereniging staan de drie belangrijkste doelstellingen genoemd.
1. bevorderen dat voorzieningen in stand worden gehouden of worden verbeterd, die bijdragen aan een goed leefbare gemeenschap
2. stimuleren van de gemeenschapszin
3. en verder alles doen dat kan bijdragen aan de doelen die in 1 en 2 gesteld zijn

In de statuten staat ook wat we doen om deze doelen te bereiken.
- onderhouden van contacten met overheid- en andere instanties
- houden van bijeenkomsten en lezingen
- uitvoeren van activiteiten
- en verder alles wat we nog nodig vinden om onze doelen te bereiken

Bestuur

Kijk hier voor meer informatie over het bestuur van Plaatselijk Belang

Meerjarenplan

Het Meerjarenplan geeft aan op welke projecten en activiteiten Plaatselijk Belang zich richt.

Lid Worden?

U woont in de kern of het buitengebied van Hoonhorst en bent nog geen lid? Meld u dan nu aan!