Meerjarenplan 2013-2016

Meerjarenplan 2013-2016

Plaatselijk Belang heeft een Meerjarenplan opgesteld. In dit plan staan de projecten en activiteiten weergegeven waar we ons in de periode van 2013 tot en met 2016 op willen richten. Dit betreffen thema's die van belang zijn voor het dorp en waarin Plaatselijk Belang met name een aanjaagfunctie vervult. 

De plannen zijn samengevat in 10 punten:

  1. Realiseren Kulturhus
  2. Duurzaam Dorp; het vervolg
  3. Woningen voor jong en oud
  4. Zorg en welzijn voor senioren
  5. Wat vinden jongeren van/in Hoonhorst?
  6. Sport voor alle leeftijdsgroepen
  7. Behouden en versterken van natuur en landschap
  8. Stimuleren bedrijvigheid
  9. Aandacht voor openbare ruimte, verkeer en vervoer
  10. Meer contact met de leden

In het Meerjarenplan is aangeven welke taken Plaatselijk Belang vervult en is een uitgebreide beschijving van de bovenstaande 10 punten opgenomen.