Hoe ziet Dalfsen er over 10 jaar uit?

Hoe ziet Dalfsen er over 10 jaar uit?

DALFSEN – Hoe ziet Dalfsen er over 10 jaar uit? Denk en doe mee. Uitkomsten onderzoek dragen bij aan de Omgevingsvisie voor Dalfsen. Vanaf 30 september tot eind november gaat de gemeente Dalfsen via diverse bijeenkomsten in gesprek met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners over de Omgevingsvisie.

Ook kunnen mensen hun mening geven door een vragenlijst in te vullen op www.dalfsen.nl/vragenlijst. Het is van belang dat inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners hun mening geven, want de Omgevingsvisie geeft richting aan en laat zien waar kansen liggen voor (ruimtelijke) ontwikkeling en waar behoefte is aan verandering.

Wethouder Schuurman geeft uitleg over de Omgevingsvisie: “In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals: Wat voor woningen moeten we bouwen en waar? Waar ruimte voor bedrijven of waterberging is? Waar je in de toekomst kan sporten of recreëren? Het beschrijft onze gemeente in 2030.”

Daarnaast doet wethouder Schuurman nog een oproep: “Of u nou een jongere of oudere inwoner bent, werkt in de gemeente Dalfsen of hier onderneemt, het gaat over onze gezamenlijke toekomst! Daarom horen we graag van zoveel mogelijk mensen wat ze denken en willen. En waar u vindt dat onze gemeente naartoe moet groeien.”

Vragenlijst en (online) bijeenkomsten

Om zoveel mogelijk meningen op te halen heeft de gemeente een vragenlijst opgesteld die iedereen kan invullen. Deze staat op www.dalfsen.nl/vragenlijst. De vragenlijst is ook te openen door de QR code te scannen. Mensen die moeite hebben met online vragenlijsten kunnen naar de Infopunten in de gemeente, waar papieren vragenlijsten liggen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten en kan tot 31 oktober 2020.

De gemeente gaat ook in gesprek met inwoners en ondernemers tijdens diverse bijeenkomsten in oktober en november. Door het coronavirus zullen deze bijeenkomsten digitaal plaatsvinden en omdat er een maximum aantal mensen tegelijk kan deelnemen is aanmelden vereist. Op www.dalfsen.nl/aanmelden staat een uitgebreid overzicht met alle bijeenkomsten en de data waarop inwoners en ondernemers kunnen meepraten over de directe woon- , leef- of werkomgeving. Via deze website kan een ieder zich ook aanmelden voor de bijeenkomsten per gebied. Hier een korte overzicht van alle bijeenkomsten op volgorde van datum.

Datum Gebied / thema Onderwerp Soort bijeenkomst
20-okt Hoonhorst e.o. Gesprek over het gebied (ambities, opgaven, gebiedswaarden) Openbare bijeenkomst voor inwoners e.a.
21-okt Nieuwleusen e.o. Gesprek over het gebied (ambities, opgaven, gebiedswaarden) Openbare bijeenkomst voor inwoners e.a.
27-okt Lemelerveld e. o. Gesprek over het gebied (ambities, opgaven, gebiedswaarden) Openbare bijeenkomst voor inwoners e.a.
28-okt Thema Samen Werken / Economie en Regio Op uitnodiging
10-nov Thema Samen Werken / Eigentijds Platteland Op uitnodiging
12-nov Oudleusen e.o. Gesprek over het gebied (ambities, opgaven, gebiedswaarden) Openbare bijeenkomst voor inwoners e.a.
17-nov Dalfsen/Ankum e.o. Gesprek over het gebied (ambities, opgaven, gebiedswaarden) Openbare bijeenkomst voor inwoners e.a.
18-nov Thema Samen Wonen en Leven / Toekomst-bestendige en gezonde woon- en leefomgeving Op uitnodiging

Wat gebeurt er met alle reacties?

Alle inbreng helpt de gemeente om een Omgevingsvisie te maken die past bij de wensen van bewoners, bezoekers en ondernemers. De uitkomsten uit het onderzoek worden teruggekoppeld. De Ontwerp Omgevingsvisie is naar verwachting in de eerste helft van 2021 klaar en wordt besproken door de gemeenteraad.

Link met toekomstvisie 2019

In 2019 is de toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ samen met de inwoners uit de gemeente Dalfsen tot stand gekomen. Met de Omgevingsvisie maken we deze toekomstvisie concreter in met name de keuzes voor onze woon- en leefomgeving. In de enquête en tijdens gesprekssessies gaan we dieper in op uitdagingen en kansen in de kernen en het buitengebied.

Vragen of meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de Omgevingsvisie op www.omgevingsvisiedalfsen.nl. Bij vragen kan contact opgenomen worden met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 140529 of stuur een mail naar omgevingsvisie@dalfsen.nl.Hoe ziet Da

« Terug naar nieuws