Update bouwplannen Pastorietuin

Update bouwplannen Pastorietuin

Update bouwplannen Pastorietuin

Update bouwplannen Pastorietuin

Maandag 7 december aanstaande zal het stedenbouwkundig plan voor de pastorietuin behandeld worden in de raadscommissie.

Als Plaatselijk Belang zijn we blij dat na vele jaren van bouwdroogte in ons dorp dit stadium bereikt is voor dit plan. Omdat we gehoord hebben dat niet iedere belangstellende op de hoogte was van de informatieavond van 7 oktober jl., hebben wij bij de Gemeente navraag gedaan naar het verdere proces en wat de inspraakmogelijkheden zijn. Maandag 7 december a.s. zal het stedenbouwkundig plan voor de pastorietuin dus behandeld worden in de raadscommissie. De stukken hiervoor zijn in te zien op https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2020/07-december/19:30/.

Mocht u n.a.v. deze stukken en tekeningen op- of aanmerkingen hebben dan zouden we dat als Plaatselijk Belang Hoonhorst graag van u vernemen zodat we dit op deze korte termijn zoveel mogelijk kunnen bundelen. Dat kan door te mailen naar info@pbhoonhorst.nl of contact op te nemen met één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Namens Bestuur Plaatselijk Belang,

Eline Elshof

Bas Rienties

Hendrik Jan Lindenhovius

« Terug naar nieuws